Browsing tag:

Aizu Buke Yashiki

Aizu Buke Yashiki (ที่อยู่อาศัยของซามูไร Aizu )
งานเทศกาล

Aizu Buke Yashiki (ที่อยู่อาศัยของซามูไร Aizu )

Aizu Buke Yashiki (ที่อยู่อาศัยของซามูไร Aizu ) เป็นสวนสนุกระดับภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Aizu และตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฉพาะของฟูคุชิมะ (Fukushima) โซนประวัติศาสตร์ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นรวมถึงที่อยู่อาศัยของ Tanomo Saigo ซึ่งหัวหน้าผู้ติดตามเขต Aizu, สำนักงานของผู้พิพากษา, พิธีชงชา, โรงสีข้าว, คลังสินค้า (ศูนย์วิทยาบริการ) ฯลฯ ...
Welovefukushima

https://www.caviarbase.com http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags replica handbags hermes replica replica bags replica handbags replica hermes https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://nwaedd.org replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys http://www.kahnawake.com canada goose outlet hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags