Browsing tag:

รายละเอัยดเกี่ยวกับดอกซากุระ

บอกเก้าเล่าสิบกับเรื่องสุดว้าว…ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับซากุระ (Sakura)
JapanLifetstyleNewsphotograph

บอกเก้าเล่าสิบกับเรื่องสุดว้าว…ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับซากุระ (Sakura)

พอเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่น ดอกอะไรนะ!!?? ที่ทุกคนจะต้องนึกถึงกัน…..ก็ดอกซากุระไงจะดอกอะไรล่ะ ตอนนี้ฤดูหนาวกำลังจะหมดลง ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการรับชมดอกซากุระอย่างเป็นทางการกันแล้ว แม้ว่าในตอนนี้ซากุระส่วนใหญ่จะยังบานไม่เต็มที่นัก แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มบาน โทรทัศน์ของญี่ปุ่นก็จะมีการอัพเดต และรายงานกันวันต่อวันเลยทีเดียวเลยล่ะ ถึงตอนนี้หลายคนคงจะตื่นเต้น เตรียมวางแผน และหาวันลาหยุดยาว ...
Welovefukushima