Browsing tag:

Daiichi Tadamigawa Bridge Viewpoint

Tadami Line : Today for you
Lifetstylephotographการเดินทางบทความจาก Bloggerสถานที่เที่ยว

Tadami Line : Today for you

: T a d a m i   L i n e :   T o d a y   F o r   Y o  u * วั น นี้ เ พื่ อ เ ธ อ *  By Getout Thailand

มันคืออะไร? เรามารู้จักกันหน่อยดีกว่า คือมันเป็นขบวนรถไฟสายท้องถิ่นของญี่ปุ่น เค้าว่ากันว่าเป็นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในโลก  และเป็นรถไฟของเครือ JR ชื่อว่า Tadami Line ซึ่งเป็นหนึ่งในสายรถไฟท้องถิ่นทื่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น จุดเริ่มต้นของรถไฟสายนี้ตั้งอยู่ที่ Aizu Wakamatsu ...
Welovefukushima