Browsing tag:

Aizu Nunobiki

ดอกทานตะวัน ที่ราบสูง โคริยามะ นูโนบิกิ คาเซ ที่ โคเกน (Koriyama Nunobiki Kaze no Kougen) และ ทุ่งดอกทานตะวัน ฮิมาวาริ เบตาเกะ (Himawari batake)
งานเทศกาล

ดอกทานตะวัน ที่ราบสูง โคริยามะ นูโนบิกิ คาเซ ที่ โคเกน (Koriyama Nunobiki Kaze no Kougen) และ ทุ่งดอกทานตะวัน ฮิมาวาริ เบตาเกะ (Himawari batake)

ที่ราบสูงนี้ตั้งอยู่บนยอดเขา ไอสุ นุโนบิกิ (Aizu Nunobiki) ที่นี่มีกังหันลม 33 ต้น ที่ใช้การผลิตไฟฟ้าเรียงกันอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถเห็น ทุ่งดอกทานตะวัน ฮิมาวาริ เบตาเกะ บนที่ราบสูงนี้ได้ตั้งแต่ ต้นเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน ดอกทานตะวันที่นี่จะแบ่งกันปลูกเป็น 3 ช่วง ทำให้นักเที่ยวสามารถรับชมดอกทานตะวันได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถมองเห็นความสวยงามของทะเลสาบ Inawashiro และภูเขาบันได ...
Welovefukushima